Onderwater peilsysteem

In deze tijd is het niet meer aanvaardbaar dat gegevens vastgelegd worden door middel van handmatig rapporteren, wij willen opdrachtgevers en klanten van realtime en direct van goede informatie voorzien. Daarom is er door OTN geïnvesteerd in een innovatief onderwater peilsysteem waarbij alle meetgegevens in een database opgeslagen worden. Daarnaast kunnen deze gegevens direct per mail verstuurd worden naar de klant/opdrachtgever, zodat men direct de toegang heeft tot de actuele meetgegevens.

OTN_OPS_1
OTN-OPS-2
otn-ops-3
 

Het onderwater beton peilsysteem staat in verbinding met satellieten en communiceert via wi-fi met de tablet van de hoofduitvoerder waarop de storthoogte realtime wordt gevisualiseerd.

De hoofduitvoerder kan hierdoor op het proces van de aan te brengen onderwater beton direct anticiperen en faalkosten reduceren daarnaast zorgen we er voor dat er een vloer met nauwkeurige toleranties wordt aangebracht.

De doelstellingen voor het onderwater peilsysteem:

De 2 belangrijkste doelstellingen van het onderwater peilsysteem zijn:

1         Het loggen en registreren van de meetgegevens en deze aantoonbaar maken, dit in verband met de volgende eisen;    

  • Het kunnen aanleveren en continu visualiseren van meetgegevens tijdens het onderwater betonstort.
  • Het kunnen aanleveren van meetgegevens nadat het grondwerk gereed is eventueel grind is aangebracht met een klein meetvaartuig.

2         Het automatiseren van het peilen, dit om het volgende;

  • De uitvoerder zich kan bezig houden met zijn primaire taak, aansturing en coördinerende werkzaamheden waardoor het de faalkosten minimaliseert.
  • De nauwkeurigheid, afleesfouten worden voorkomen zodat het proces betrouwbaarder wordt.
  • Actuele meetgegevens direct te loggen om ze vervolgens  aan de klant ter beschikking te kunnen stellen. 

Dit systeem maakt OTN onderscheidend in de civiele markt!

 Voor meer informatie www.otn.nl of mail naar info@otn.nl