Vandolith als onderwater beton

In samenwerking met Grondbank nederland wordt er momenteel een optie bekeken welke als alternatief kan gaan dienen voor standaard onderwater betonmengsel C20/25. Een onderwater beton vloer is ten slotte ook maar een tijdelijke vloer welke er voor moet zorgen dat men “in den droge” kan bouwen.

OTN pakt deze mogelijkheid aan om zich onderscheidend op te stellen in de markt en kan hiermee een voorsprong creëren door toepassing van deze innovaties. Momenteel vindt er volop research plaats voordat het in praktijk toepasbaar is. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de complexiteit van een project. Een innovatie om in de gaten te houden.