Nieuws

OTN werkt aan de fundering van de nieuwe Botlekbrug in Rotterdam

27 april 2012

Vanaf begin 2012 werkt Onderwater Techniek Nederland (OTN) in combinatie Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet (BNSG) aan de realisatie van de nieuwe pijlers voor de Botlekbrug in Rotterdam. De nieuwe Botlekbrug is de grootste beweegbare brug in Europa en maakt onderdeel uit van de verbreding van de A15.

Botlekbrug 

De combinatie is verantwoordelijk voor de fundering van de nieuwe brug. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de damwanden die zijn aangebracht in de Oude Maas, denk hierbij aan het ontgraven van de pijlers, het schoonmaken van de damwanden en het aanbrengen van wapening. De duikers van OTN nemen o.a. het begeleiden van de onderwaterbetonstort voor hun rekening. Tussen de damwanden wordt ca. 23.000 m3 zand en grond ontgraven en ca. 46.000 m3 onderwaterbeton aangebracht.

Het is bijzonder dat er in de Oude Maas zulke enorme bouwkuipen worden gerealiseerd. Het is een druk bevaren vaarweg met grote zeeschepen en waar getijde is. Daarnaast is het complex om de werkzaamheden vanaf het water uit te voeren met pontons, duw- en sleepboten en ander drijvend materieel. 

Huidige brug

De huidige Botlekbrug kan door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte niet meer voldoen aan de vraag van de vele extra transportbewegingen. Dagelijks staan hier lange files.  Ook doordat de huidige brug regelmatig open is om grote schepen te laten passeren. De nieuwe brug is hoger dan de bestaande brug waardoor deze minder vaak open hoeft. Maar ook breder waardoor er meer verkeer over de weg kan. De intensiteit van gevaarlijke transporten neemt door de aanleg van de Tweede Maasvlakte toe. Hierdoor is de realisatie van een nieuwe bredere brug noodzakelijk geworden.

Combinatie

De samenwerking tussen OTN en BNSG heeft de naam Combinatie Onderwaterwerken Botlek gekregen. Beide bedrijven maken onderdeel uit van de hoofdaannemers A-Lanes A15.
Opdrachtgever is Rijkswaterstaat en de hoofdaannemer voor het verbreden van de A15 bestaat uit Strukton, Ballast Nedam, Strabag en John Laing.

Voor projectinformatie zie: www.a-lanes-a15.nl