Botlekbrug, Rotterdam

Vanaf begin 2012 werkt Onderwater Techniek Nederland (OTN) in combinatie met Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet (BNSG) aan de realisatie van de nieuwe pijlers voor de Botlekbrug in Rotterdam. De nieuwe Botlekbrug is de grootste beweegbare brug in Europa en maakt onderdeel uit van het project verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein.

Opdrachtgever:
A-Lanes A15
Locatie:
Rotterdam
OTN_Botlekbrug_ProjectCarr
OTN_Botlekbrug2_projectCarr
OTN_Botlekbrug3_ProjectCarr

Het project

In opdracht van A-Lanes A15 voert de combinatie de werkzaamheden voor het aanbrengen van de fundering van de nieuwe brug uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de damwanden die zijn aangebracht in de rivier de oude Maas, denk hierbij aan het ontgraven van de pijlers, het schoonmaken van de damwanden en het aanbrengen van wapening en onderwaterbeton.

De duikers van OTN nemen o.a. het begeleiden van de onderwaterbetonstort voor hun rekening. Tussen de damwanden wordt ca. 23.000 m3 zand en grond ontgraven en ca. 46.000 m3 onderwaterbeton aangebracht. Alle voorkomende onderwater werkzaamheden zijn door Onderwater Techniek Nederland (OTN) uitgevoerd.

Kengetallen

diepte per bouwkuip tot 23 m
oppervlak per bouwkuip 1.000 m2
inhoud per bouwkuip 15.350 m3
duikwerk schoonmaken damwand 11.000 m2
duikwerk stempelraam onderwater aangebracht 377 m
duikwerk slib zuigen voordat wapening gelegd werd  
duikwerk asstistentie wapening aanbrengen  
onderwater beton gewapend 46.000 m3