Complete projecten met gespecialiseerd personeel en state-of –the-art equipment

OTN voert ook projecten uit waarbij de uit te voeren werkzaamheden meer omvatten dan alleen onderwaterwerk, overdrukwerk, betonstortwerk en/of injectiewerk.

Opdrachtgever:
Diverse
Locatie:
Europa
OTN_Vlag_Activity_Carr

Project

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever zoveel mogelijk (organisatorische) beslommeringen uit handen wordt genomen. Het gaat hierbij onder meer om: het compleet afzinken van tunnelelementen, het compleet maken en droog opleveren van bouwkuipen met onderwaterbeton, het compleet afzinken van caissons, het uitvoeren van grote reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan sluiscomplexen, stuwen, stuwdammen et cetera.

Verder beschikken we over een compleet pakket aan afzinkequipment, waaronder meerdere overdrukinstallaties voor het afzinken van caissons, habitatwerkzaamheden, overdrukwerkzaamheden aan boortunnelinstallaties, et cetera. Doordat we samenwerken met partnerbedrijven beschikken we tevens over hei- en ontgravingsequipment voor bouwkuipen.

Een overzicht van onze verdere mogelijkheden, al of niet in joint-venture: het compleet aannemen en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het afzinken van tunnelelementen, het compleet aannemen en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het afzinken van caissons, het compleet aannemen en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het maken en droog opleveren van bouwkuipen met onderwaterbeton. Verder kunt u bij ons terecht voor het compleet aannemen en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan sluiscomplexen, stuwen, stuwdammen et cetera.