Onderdoorgang Reggesingel, Rijssen

De gemeente Rijssen heeft een integraal plan voor de toekomstige verkeersstructuur van Rijssen ontwikkeld, de Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer (LTVV). De kernpunten van dit plan zijn het vergroten van zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteit en het verkeersluwer maken van het centrumgebied.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Rijssen
IMG_1956 [project_carr]

Project

Het doel is van de stad Rijssen een echte winkelstad te maken: veelzijdig, bijzondere aandacht voor kwaliteit, keuze en vermaak. Het project omvat de aanleg van twee spoorkruisende verkeerstunnels, een fietstunnel, drie rotondes en het bijbehorende wegenbouwkundige werk. Met de realisatie van het project wordt, onder andere door de twee onderdoorgangen onder het spoor uit te voeren, de doorstroming van het verkeer door Rijssen aanzienlijk verbeterd.

De aannemerscombinatie Reef Infra-Colijn voert het project Onderdoorgang Reggesingel uit in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail.

Onderwater Techniek Nederland heeft voor de aannemerscombinatie Reef Infra-Colijn alle voorkomende werkzaamheden onderwater uitgevoerd zoals laswerkzaamheden, oplengen van ankers, reinigen wanden, reinigen buispalen, slibzuigen en het aanbrengen van onderwaterbeton.