Röntgenlaser Institut DESY Hamburg

In het centrum van Hamburg heeft Onderwater Techniek Nederland, de duikwerkzaamheden uitgevoerd voor het Laserröntgen Instituut DESY. Uniek aan deze bouwkuip is de verdiepte ligging in het maaiveld, 10m onder maaiveld en de uiteindelijke ontgravingdiepte, 50m onder maaiveld.

Opdrachtgever:
Züblin Spezialtiefbau GmbH
Locatie:
Hamburg
OTN_DESY_ProjectCarr
OTN_DESY2_ProjectCarr

Röntgenlaser Institut DESY

De nieuwe röntgen- en laserresearch faciliteit is 3.4 km lang waarvan 2.1 km gebruikt wordt voor experimenten met elektronenversnellers. De rest van de tunnel spreidt zich uit in 5 tunnelsecties waar experimenten uitgevoerd worden met röntgenstralen. De tunnels eindigen in een ondergrondse experimenteerhal. In totaal wordt er 5.777m tunnel aangelegd in 2 jaar tijd met diverse tunnelboormachines (TBM). Een conglomeraat van 14 landen ondersteunt de bouw met financiële en technische inbreng.


OTN heeft zich ingezet om schone wanden op te leveren. Daarnaast heeft OTN, ankers geboord, injectieslangen gemonteerd en preventief geïnjecteerd, stortafzettingen geplaatst en onderwater beton aangebracht.

Kengetallen

bouwkuip diepte 20 m
bouwkuip oppervlak 1.541 m2
bouwkuip inhoud 30.820 m3
duikwerk schoonmaken wand 380 m2
duikwerk montage injectieslang 380 m
duikwerk stortafzetting 85 m
duikwerk montage ankerplaten 179 stuks
duikwerk slib zuigen 1.541 m2
onderwaterbeton ongewapend 2.306 m3