Overdrukwerken

OTN werkt met overdruk bij tal van werkzaamheden, zoals onder water lassen in een habitat, het afzinken van tunnelelementen, werkzaamheden aan tunnelboormachines, et cetera. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis op dit gebied kan OTN zich op de internationale markt een expert noemen in overdrukwerken.

OTN_container_Activity_Carr
 

We beschikken over een breed instrumentarium voor het uitvoeren van werkzaamheden onder verhoogde luchtdruk. Een greep: decompressiekamers, schutsluizen, ademluchtunits, energiecontainer, controlekamers, habitats, koppelflenzen et cetera.

Een overzicht van de werkzaamheden die we verrichten: de ontwikkeling van luchtdruktabellen, de vervaardiging van draaiboeken, decompressieprocedures, werk- en veiligheidsplannen onder NEN / ISO 9001 normering, de uitvoering van werkzaamheden onder water in ’droge’ omstandigheden met behulp van habitats, het pneumatisch afzinken van caissons, de uitvoering van werkzaamheden voor de boorkop van 
tunnelboormachines, reparatiewerkzaamheden in opslagtanks, ontgravingswerkzaamheden in ondergrondse constructies.